Bosch Rexroth leverde onderscheidende bijdrage aan energie-efficiënte hybride aandrijving.

De AntiRoll van DMS is een rolstabilisatiesysteem voor jachten groter dan 30 meter. Kenmerkend is het feit dat het stabilisatie-effect zowel tijdens de vaart áls bij zero-speed extreem goed is terwijl de bekende nadelen van vergelijkbare systemen – hoge weerstand in het water met als gevolg een hoog brandstof- en geluidsniveau – tot een minimum zijn beperkt. De innovatieve oplossing ligt in de twee-assige langwerpige vinnen en de hybride aandrijving waarin Bosch Rexroth de eigenschappen van hydrauliek ingenieus combineert met de mogelijkheden van toerengeregelde servomotoren én besturingstechniek. De bijzondere en waardevolle eigenschappen voor de maritieme wereld van deze oplossing zijn inmiddels ook erkend door de jury van de Maritime Innovation Award die het ontwerp gisteren waardeerde met de EERSTE plaats.

De Maritime Innovation Award bestaat sinds 2000 en is in het leven geroepen door de vereniging Netherlands Maritime Technology (de voormalige Holland Marine Equipment)om meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie. Onder andere om de innovatieve ontwikkelingen binnen het maritieme cluster te stimuleren. Het gaat hier om een award die jaarlijks wordt toegekend aan een nieuwe product of proces of een nieuwe dienst. Voorwaarde is dat de inzending breed toepasbaar is in de maritieme sector, goed verkoopbaar en voldoende exportpotentieel biedt. Winnaar DMS voldoet ruim aan al deze voorwaarden…

AntiRoll
Aan het roer van DMS staan twee gepassioneerde experts op het vlak van motion control in jachten: Patrick Noor en Arnold van Aken. Patrick Noor: “De oorsprong van onze ontwikkeling ligt in het feit dat jachten steeds groter worden en hiermee steeds vaker niet zonder meer iedere haven kunnen binnen varen. Dit betekent dat zij buiten het havengebied een anker uitgooien om vervolgens daar te verblijven. Een belangrijk probleem hierbij is de roll van de boot die de opvarenden verhindert rustig hun bezigheden uit te voeren. Nu zijn er in het verleden diverse stabilisatoren – zonder uitzondering één-assig – ontwikkeld die echter altijd te maken hebben met conflicterende eisen gedurende respectievelijk de vaart en stil liggen.”
Dit probleem is opgelost door de toepassing van dubbelassige vinnen die roteren tijdens het varen en een flappende beweging maken wanneer het jacht stilligt. De gebogen high aspect vinnen ondervinden tijdens het varen 50 tot 75% minder weerstand door het water dan traditionele vinnen, wat een positief effect heeft op de snelheid en het brandstofverbruik. Daarnaast heeft de flappende beweging van de vinnen een veel groter liftend effect dan vinnen die alleen roteren wanneer het schip stilligt. Tot slot kunnen de vinnen tegen de romp, danwel deels verzonken in de romp, worden weggedraaid met als gevolg dat het systeem ook geschikt is voor zeiljachten.

Hybride aandrijving
De bijbehorende aandrijving is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Bosch Rexroth waarbij energie-efficiëntie en het geluidsniveau expliciete aandacht kregen door middel van toepassing van de nieuwste Sytronix technologie. In de uiteindelijke oplossing combineerde de motion specialist daarom de hoge vermogensdichtheid van hydrauliek in een gesloten (compact) systeem met toerengeregelde servomotoren. Twee van deze servomotoren zijn opgenomen in de aan weerszijde van de boot benodigde rotary actuatoren en sturen daar de richting en het debiet van de hydrauliekpompen aan. Elke aandrijving verzorgt beide bewegingen van een vin (roteren en flapperen). Een derde – identieke – servomotor biedt de mogelijkheid om pieken in de vraag naar energie slim op te vangen. Dit betekent onder meer dat het aandrijfsysteem compact kan blijven en dat er eventueel direct een reservemotor voor één van de actuatoren beschikbaar is mocht dit nodig zijn.

Bovendien is er op alle vlakken – conform het 4EE Energiebesparingsprogramma van Bosch Rexroth – voldaan aan de vraag naar een energie-efficiënt systeem. Omdat er geen hydraulische buffer is – zoals wel gebruikelijk bij hogedruk hydraulieksystemen – wordt er uitsluitend energie betrokken voor de beweging van de vinnen (er is immers geen energie nodig om de buffer op druk te houden). Verder is de hoeveelheid afgenomen energie ook exact de hoeveelheid die nodig is door toepassing van het toerengeregelde systeem én zijn de aandrijvingen vanaf het beginpunt ontworpen met het oog op energie-efficiëntie.

Toekomst
Op het moment van de awarduitreiking is het mechanische deel volledig geassembleerd en worden bij Bosch Rexroth de eerste testen uitgevoerd met het complete systeem inclusief hydrauliek, besturing en servomotoren.

AntiRoll en Bosch Rexroth II AntiRoll en Bosch Rexroth