Woensdag 13 april bezocht Dhr. Bert Pauli als gedeputeerde van de Provincie Brabant ons bedrijf.
Aanleiding was de speciale vermelding die Minister van Economische Zaken Dhr. Henk Kamp aan DMS Holland toebedeelde in een tussentijdse review van het landelijke Valorisatieprogramma 2010-2018.
Dhr. Pauli liet zich uitgebreid informeren over de stabilisatiesystemen AntiRoll en MagnusMaster. Patrick Noor (Directeur Marketing) liet hem daarbij o.a. een filmpje zien van één van de onnavolgbare effecttrappen van de onlangs overleden Johan Cruijff, de weergaloze nummer 14, om het natuurkundig principe van het Magnus effect duidelijk te maken.

In zijn reactie onderstreepte Dhr. Pauli met name het belang van de innovatieve slagkracht van bedrijven als DMS Holland voor de economische groei van Brabant. En ook de natuur als inspiratiebron met de walvis als voorbeeld sprak tot zijn verbeelding: ‘het zal in de toekomst met name waar het de Brabantse economie betreft gaan over innovatie enerzijds en duurzaamheid anderzijds. Dat vereist ook een behoorlijke dosis creativiteit. Ondanks haar nog vrij jonge bestaan heeft DMS Holland bewezen op al deze terreinen, innovatie, duurzaamheid en creativiteit, over heel veel kwaliteiten te beschikken. En als provincie Brabant zijn ook wij gepast trots dat DMS Holland als Brabants bedrijf al vele prijzen in ontvangst mocht nemen. En het verheugt ons natuurlijk ook dat DMS Holland als voorbeeld wordt aangehaald van succesvol start-up bedrijf dat door het Valorisatieprogramma wordt ondersteund.’

Na de lunch – het nuttigen van sinds kort officiële Nationale Immateriële Culturele Erfgoederen, namelijk Brabantse worstenbroodjes- die overigens de deskundige goedkeuring van Dhr. Pauli als slagerszoon konden wegdragen, vertrok het gezelschap naar de Black Pearl. Een snelvarend jacht, dit keer niet gelegen in het Caribisch gebied onder gezag van kapitein Jack Sparrow maar afgemeerd bij buurman Moonen Yachts onder regie van Arnold van Aken voor de montage van het stabilisatiesysteem MagnusMaster van DMS Holland.

Bij het aan boord gaan vertelde Dhr. Pauli dat hij in zijn jeugdjaren al vroeg het belang van stabilisatiesystemen had ontdekt toen hij met een paar biertjes op vanwege het rollen van het schip de valreep miste en in het water belandde. Een nat pak bleef de gedeputeerde nu bespaard.

De Black Pearl is een voorbeeld van Brabantse maritieme samenwerking. Ontworpen en gebouwd door Van Der Heijden Steelyachts uit Waalwijk. Nu voorzien van het MagnusMaster-stabilisatiesysteem door Moonen Shipyards in samenwerking met DMS Holland, beide gevestigd in Den Bosch.

Dhr. Pauli noemde DMS Holland dan ook heel toepasselijk ‘een parel’ waar het bedrijf de samenwerking met andere Brabantse bedrijven in haar bedrijfsvoering bewust nastreeft en ook daadwerkelijk in de praktijk brengt.
Verder prees Dhr. Pauli het valorisatievermogen van DMS Holland:
‘En wat ons als provincie Brabant natuurlijk ook enorm aanspreekt, is dat bedrijven zoals DMS Holland niet alleen ideeën ontwikkelen maar ze ook daadwerkelijk in producten omzetten – dus blijk geven van valorisatievermogen. Deze bedrijven zijn van essentieel belang voor een stabiele groei van Brabant en mogen dus ook op steun van de provincie rekenen.’

Interview Bert Pauli

Gedeputeerde van de Provincie Brabant Dhr. Bert Pauli (l) laat zich tijdens zijn bezoek aan DMS Holland in de showroom uitgebreid informeren over de stabilisatiesystemen van DMS Holland door Patrick Noor (Directeur Marketing DMS Holland).

Johan Cruijff

Patrick Noor (Directeur Marketing) liet Dhr. Pauli een filmpje zien van één van de onnavolgbare effecttrappen van de onlangs overleden Johan Cruijff , de weergaloze nummer 14, om het natuurkundig principe van het Magnus effect duidelijk te maken.

Johan-Cruijff-Den-Bosch-MagnusMaster

Patrick Noor en Johan Cruijff samen
in het stadion van FC Den Bosch.
20 jaar later is DMS Holland in hetzelfde
Den Bosch gevestigd en gebruikt het
Magnus effect van de meester ook voor
hun stabilisator. De MagnusMaster!