Zonder goede medewerkers geen succesvol bedrijf. Dat realiseren de directeur-eigenaren van DMS Holland zich heel goed. Goede medewerkers hebben zakelijk en privé een goed fundament nodig. DMS Holland stelt als doel een boeiende en uitdagende werkomgeving te bieden waar mensen zich thuis voelen en zich graag voor inzetten. Tegelijkertijd wil DMS Holland ook mogelijkheden bieden voor persoonlijke en zakelijke verdieping en uitbreiding. Om dit doel te bereiken wordt DMS Holland ondersteund door SpringBalance en is er een aanvraag ingediend voor ESF Subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid.

ESF betekent Europees Sociaal Fonds. Dit fonds biedt o.a. ondersteuning bij duurzame inzetbaarheid van personeel en is gericht op de gezondheid en motivatie van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor een bedrijf. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijk inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk. Het gaat om een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

Voor de publicatie van het DMS Holland ESF subsidie project zie:

ESF Publicaties