Het eerste RotorSwing Zero Speed wordt deze zomer geïnstalleerd op MY Vanguard, een 27 meter houten jacht. Naval Yachts in Turkije zal, in nauwe samenwerking met de architect Dincer Dinc en DMS Holland, het systeem installeren. MY Vanguard is oorspronkelijk gebouwd op de Wheeler Shipyard in New York voor de USA navy. Hierna is ze in gebruik geweest bij de USA coastguard. Tenslotte is ze in 2007 verbouwd tot motorjacht op de RMK Shipyard in Istanbul. Om het vaarcomfort en het leefgenot, ook voor de chartergasten,  te vergroten heeft de eigenaar van MY Vanguard besloten het jacht uit te rusten met stabilisatoren. De relatieve eenvoudige montage en de niet plaatsgebonden situering van de rotors waren voor de eigenaar van doorslaggevend effect en de reden om te kiezen voor RotorSwing. Meer informatie over het jacht en de chartermogelijkheden vindt u hier.