Een half jaar geleden nodigde onderzoeksinstituut MARIN maritieme start-ups uit om hun innovatieve concept gratis te testen. Er waren zes testperiodes van twee weken beschikbaar en er kwamen ruim twintig aanmeldingen. Op een feestelijke aftrap  bood MARIN-directeur Bas Buchner de zes geselecteerde ondernemers, waaronder AntiRoll BV, symbolisch een cheque aan.Buchner: “Met ons aanbod wilden we maritieme innovatie in Nederland stimuleren. Dankzij jullie voorstellen gaat dit lukken. Er is een vleugel die zowel brandstof bespaart als scheepsbewegingen vermindert, een slimme vin die slingerbewegingen reduceert en een klep die is ontwikkeld om de voortstuwing van binnenvaartschepen te optimaliseren. Zo maken we schepen schoner en slimmer. Daarnaast testen we een slim installatiesysteem voor grote windturbines, een heel nieuw concept voor drijvende windturbines in nog dieper water en een futuristisch asymmetrisch schip voor het onderhoud van dit soort windturbines. Aan het testen en verbeteren van dit soort ideeën dragen wij als MARIN graag bij“.

Het aanbod om twee weken gratis te testen is bedoeld om MKB’ers met een nieuw maritiem concept een belangrijke stap te laten maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Voor hen zijn de benodigde modelproeven vaak duur en een drempel in hun ontwikkeling. Buchner: “Vorig jaar werd de dolfijnstaartvoortstuwing van maritieme start-up O-foil op een vergelijkbare manier geholpen. Die mogelijkheid wilde MARIN ook aan andere MKB’ers bieden.” Na de feestelijke gezamenlijke aftrap gingen de zes ondernemers en betrokken MARIN’ers direct aan het werk in workshops om de plannen voor hun eigen proeven concreet uit te werken. Alle proeven gebeuren confidentieel en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is van de MKB’er zelf.

Elk gratis testproject heeft een waarde van € 40.000. Buchner: “Dit is geen overheidssubsidie, maar ons eigen initiatief. We hebben moderne faciliteiten en zijn ondertussen het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld. We werken voor grote reders, werven en energiemaatschappijen. Die faciliteiten en ervaring willen we graag ook inzetten om Nederlandse maritieme MKB’ers vooruit te helpen”.

De meeste van de zes proevenprojecten worden uitgevoerd in MARIN’s bestaande Hogesnelheidstank die voor dat doel wordt omgebouwd tot het ‘MARIN Concept Basin’. Buchner: “Daar investeren we echt in omdat we graag in een vroeg conceptstadium betrokken willen worden bij innovaties. De faciliteit krijgt een nieuwe golfopwekker, een vernieuwde sleepwagen en een eigen moderne werkplaats. Zo ontstaat een moderne faciliteit voor een aantrekkelijke prijs, ook voor bedrijven die nu zijn afgevallen, voor grote bedrijven met een innovatief concept of voor nu geselecteerde MKB’ers die hierna verder willen testen.”

De andere vijf geselecteerde MKB’ers naast AntiRoll BV zijn:

Campaign Runner© (Sea Support B.V.)
MonoBaseWind (Herm Bussemaker)
EcoTLP (Mocean Offshore BV)
Bennik Flexible Waterlock (Cybernetica BV)
Foil Assist met Hull Vane (Van Oossanen Naval Architects BV)